Vi kan lösa dina designproblem

 Vi använder Design Thinking som metod för att lösa komplexa problem och hitta önskvärda lösningar.

Let´s Start Now

Design thinking

Design Thinking är sättet vi använder för att lösa komplexa problem och hitta en effektiv lösning för kunderna. Vi gör detta med slutanvändaren eller kunden i åtanke, först och främst.

Anledningen till att det är viktigt för företag är att det är den enskilt största konkurrensfördelen som du kan ha om dina kunder är lojala mot dig - för att om du löser sina behov först, kommer du alltid vinna. Som en tidigare VD för IBM uppgav, mycket insiktligt, "Bra design är bra affärer."

Personas skapande

Personas är ett verktyg som ofta används inom UX design för att skapa en förståelse för användarna.En "Persona" är en representation av målen och beteenden hos en hypotetisk användargrupp.

Vi utformar "personas" och inkluderar deras beteendemönster, mål, förmågor, attityder och miljö, med många fiktiva personuppgifter för att skapa den mest realistiska "personen" som en karaktär. Vi skapar en person för varje enskild produkt, med fokus på designprocessen på personen.

Prototyping

Vi använder analysmetoder som intervjuer, fokusgrupper och undersökningar, prototyper i tidiga och snabba stadier, och testa produkter för att minska risker och påskynda organisatoriskt lärande.

Prototyper hjälper till att undvika tidigare utgifter i produktionen, vilket ger oss möjlighet att korrigera modellerna progressivt. Vi kan prototypa webbdesign som konkreta produkter.